Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Zeitgeist Academy

We trainen professionals, teams en organisaties om de vloeibare samenleving beter te begrijpen. We leren hen nieuwe vaardigheden aan waarmee ze zich kunnen aanpassen aan continue verandering en onzekerheid.

Future strategy faculty

Werk jij als professional in een dynamische omgeving? Dan is het essentieel om disruptieve trends te identificeren, te analyseren en naar waarde te schatten. Deze trends veranderen immers sectoren, markten en samenlevingen. Vaak worden de ontwikkelen door technologie gedreven. Studio Zeitgeist biedt korte cursussen aan waarin u methodieken leert om deze trends te begrijpen. De deelnemers kunnen de aangeleerde kennis en vaardigheden toepassen in hun eigen organisatie.

Liquid leadership faculty

Wij geloven dat leiderschap een capaciteit van teams is. Samen verantwoordelijkheid nemen voor een gemeenschappelijke zaak leidt vaak tot betere resultaten. Daarom moeten individuen in staat zijn om flexibel van posities te wisselen als de situatie dit van hen vraagt. Daarnaast zullen teams diversiteit moeten inzetten als hun kracht.

Het vloeibare leiderschapsmodel van Studio Zeitgeist en de bijbehorende aanpak is gebaseerd op toegepast onderzoek. Door deel te nemen aan deze workshop ontwikkelen de deelnemers op interactieve manier hun leiderschapscapaciteiten.

Meer informatie?

Stuur een e-mail aan Rindert de Groot voor meer informatie.