Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Stroom

We trainen professionals, teams en organisaties om de ontwikkelingen in de vloeibare samenleving beter te duiden. We leren u of uw medewerkers nieuwe vaardigheden aan die essentieel zijn voor succes in een tijd van continue verandering en onzekerheid.

We ontwerpen de vloeibare organisatie

In de vloeibare samenleving is verandering continu. Daarom stimuleren we vloeibaarheid vooral in de professionals zelf. In een serie workshops ontwerpen we, met behulp van de Transformation Playground, de nieuwe structuur, processen en werkvormen samen met de professionals in de organisatie en creëren we draagvlak voor een vloeibare toekomst.

Wij hielpen het innovatieteam van Randstad in een tweedaagse training met het analyseren van relevante trends en bepaalden in gezamenlijkheid een juiste werkwijze voor de toekomst.

Manifest voor de vloeibare organisatie

Een publicatie waarin alle toegepaste strategieën voor de succesvolle vloeibare organisatie zijn opgeschreven met als doel het verspreiden en verankeren in de organisatie, het creëren van draagvlak en positioneert de organisatie – wanneer gewenst – als ‘though leader’ binnen de branche. Organisaties die u onder andere al zijn voorgegaan: Hogeschool Rotterdam, Tempo-Team en het Nationaal Museum van Wereldculturen.

Ron Bormans (voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam): “Externe adviseurs Winnie Sorgdrager en Farid Tabarki hebben ons verrijkt met aanvullende ideeën en opvattingen over de besturing en inrichting in het licht van de ontwikkelopgaven van onze hogeschool, verwoord in hun advies ‘Een adaptieve hogeschool’.”

Liquid leadership faculty

In de vloeibare samenleving verandert ook onze manier van leiding geven. Leiderschap wordt, mede door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, steeds meer een gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen teams wordt leiderschap vaak een capaciteit van het gehele team in plaats van de verantwoordelijkheid van één persoon. Samen verantwoordelijkheid nemen leidt vaak tot betere resultaten en de kracht van diversiteit leidt tot een breder palet aan oplossingen. Dit vraag echter wel om hele nieuwe vormen van samenwerken en vergt een grote mate van flexibiliteit van alle medewerkers. In onze training Liquid Leadership helpen wij leiders en teams op weg in hun zoektocht naar het leiderschap van de toekomst en werken we op een interactieve manier aan uw leiderschapscapaciteiten.

Atleten op een atletiekbaan

Wij hielpen onder andere ABN AMRO op weg in hun zoektocht naar het nieuw vormgeven van leiderschap binnen hun organisatie.