Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Zeitgeist Academy

We trainen professionals, teams en organisaties om de ontwikkelingen in de vloeibare samenleving beter te duiden. We leren u of uw medewerkers nieuwe vaardigheden aan die essentieel zijn voor succes in een tijd van continue verandering en onzekerheid.

Future strategy faculty

Werk jij als professional in een dynamische omgeving? Dan is het essentieel om disruptieve trends te identificeren, te analyseren en naar waarde te schatten. Deze trends veranderen immers sectoren, markten en samenlevingen. Vaak worden de ontwikkelen door technologie gedreven. Studio Zeitgeist biedt korte cursussen aan waarin u methodieken leert om deze trends te begrijpen. De deelnemers kunnen de aangeleerde kennis en vaardigheden toepassen in hun eigen organisatie.

Wij hielpen het innovatieteam van Randstad in een tweedaagse training met het analyseren van relevante trends en bepaalden in gezamenlijkheid een juiste werkwijze voor de toekomst.

Liquid leadership faculty

In de vloeibare samenleving verandert ook onze manier van leiding geven. Leiderschap wordt, mede door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, steeds meer een gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen teams wordt leiderschap vaak een capaciteit van het gehele team in plaats van de verantwoordelijkheid van één persoon. Samen verantwoordelijkheid nemen leidt vaak tot betere resultaten en de kracht van diversiteit leidt tot een breder palet aan oplossingen. Dit vraag echter wel om hele nieuwe vormen van samenwerken en vergt een grote mate van flexibiliteit van alle medewerkers. In onze training Liquid Leadership helpen wij leiders en teams op weg in hun zoektocht naar het leiderschap van de toekomst en werken we op een interactieve manier aan uw leiderschapscapaciteiten.

Atleten op een atletiekbaan

Wij hielpen onder andere ABN AMRO op weg in hun zoektocht naar het nieuw vormgeven van leiderschap binnen hun organisatie.