Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Workshop trendcasting voor Randstad Groep

In gesprek over de toekomstige arbeidsmarkt;  Studio Zeitgeist ondersteunt Randstad in het ontwikkelen van normatieve toekomstvisies op de arbeidsmarkt.  

  • Opdrachtgever: Randstadgroep
  • Sector: arbeidsmarkt

Logo van Randstad

Iedere grote speler in de wereld van HR heeft te maken met een scala aan ontwikkelingen die de toekomst van werk onzeker maakt. Dit doet een beroep op het innovatief vermogen van organisaties en specifiek op het vermogen om trends te analyseren. Het levert voor iedere organisatie de uitdaging op hoe handelingsvermogen te ontwikkelen in onzekere tijden. In dat kader begeleidde Studio Zeitgeist gedurende twee trainingen het innovatieteam van de Randstadgroep. Deze training maakt deel uit van het bredere aanbod binnen onze academy.

Als tijdgeestonderzoekers past Studio Zeitgeist dagelijks verschillende methodieken toe om trends te analyseren en toekomstscenario’s te ontwikkelen. Tijdens twee trainingen droegen de innovatie-coaches van Studio Zeitgeist deze kennis over aan het innovatieteam van de Randstadgroep. Tijdens de eerste training verdiepten de deelnemers zich in de analogie van trends. Deze methodiek Trend-Mapping, zorgt ervoor dat je een lijn aanbrengt in hoe je trends analyseert. Gedurende de training analyseerden de deelnemers volgens deze methodiek trends die zij in de maatschappij signaleren.

In de tweede training stond de methodiek backcasting centraal. Deze methodiek wordt ingezet om normatieve toekomstscenario’s te ontwikkelen. De deelnemers van de training kozen een uitdaging in een sector uit. Denk bijvoorbeeld aan hoe je onderwijs beter kan laten aansluiten bij de arbeidsmarkt. Op basis van deze uitdaging ontwierpen de deelnemers stapsgewijs een gewenst toekomstscenario. Dit toekomstscenario werd vervolgens concreet uitgewerkt door het innovatieteam in een stappenplan. Dat geeft handelingsvermogen om een actieve en leidende rol te nemen in een sector die bol staat van verandering.

Nic Huiskes (Head of Marketing Intelligence Randstad Groep): “De workshops waren een echte eye-opener. Handig om te weten hoe je trends, die vaak ver weg voelen, concreet en toepasbaar kan maken. Dat geeft een gevoel van controle en de mogelijkheid om ongrijpbare kansen te grijpen.”

Ben je nou ook benieuwd wat trendforecastingtechnieken voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Farid Tabarki.