Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het stormt op de arbeidsmarkt en dat heeft invloed op de toekomstige functies van het UWV werkbedrijf

  • Opdrachtgever: UWV Werkbedrijf
  • Sector: arbeidsmarkt

Misschien is de arbeidsmarkt wel het domein dat de grootste onzekerheden met zich meebrengt voor de publieke instellingen die daarin opereren. Het is een domein van uitersten. De uitdagingen variëren van krapte in personeel in sectoren zoals de zorg en de bouw tot dreigende werkloosheid voor 1.2 miljoen werknemers in de administratieve sector. Consument-producent verhoudingen vervlechten in iedere sector, dus ook op de arbeidsmarkt. Dat vraagt van organisaties dat zij inclusieve relaties aangaan met hun doelgroepen. Concrete oplossingen voor deze complexe uitdagingen liggen niet voor het oprapen.

Het UWV-werkbedrijf staat met haar verbindende functie tussen vraag en aanbod in de arbeidsmarkt vanzelfsprekend voor grote uitdagingen. Zij stelden Studio Zeitgeist de vraag om te onderzoeken welke functies het UWV-werkbedrijf moet vervullen in de toekomstige arbeidsmarkt.

Studio Zeitgeist organiseerde een service-designtraining voor de directie en het hoger management. Vanuit strategische vraagstukken op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld krapte, ontwikkelden de deelnemers nieuwe functies voor het UWV-werkbedrijf. We stuurden de deelnemers aan op het centraal zetten van de leefwereld van werkzoekenden als werkgevers.  Dit resulteerde in een concrete functies die het UWV-werkbedrijf in de toekomstige arbeidsmarkt moet vervullen zodat zij complexe uitdagingen hanteer kunnen maken.

Is uw organisatie ook actief in een markt waarin tal van ontwikkelingen zorgen voor een grote mate van onzekerheid en bent u benieuwd hoe daar op een strategische wijze op in te spelen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek voor wat wij voor u kunnen betekenen.

Meer informatie?

Stuur een e-mail aan Farid Tabarki voor meer informatie.