Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Agenda

22 juni 2021

Webinar thema 'Toezicht 2030' + lancering Toolkit Commissariaat

Sociëteit De Witte
Op dinsdag 22 juni organiseert Nationaal Register van 15.00 uur tot 17.00 uur een webinar rond het thema 'Toezicht 2030'. Tijdens dit webinar wordt de nieuwe Toolkit Commissariaat uitgereikt aan Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW.

Onder leiding van Farid Tabarki van Studio Zeitgeist gaan we in gesprek met onder andere Miriam Dragstra (CCO BOM), Hans van der Molen (Directievoorzitter Berenschot), Hugo Reumkens (Advocaat/partner Van Doorne NV) en Winnie Sorgdrager (Voorzitter Nationaal Register).

TIjdens het interactieve symposium willen we nader ingaan op de competenties, kwaliteit en deskundigheid van de volgende generatie commissarissen. Aan de orde komen kernvragen rond het commissariaat zoals:

Wat vraagt de omgeving van de commissaris van morgen?
Wat is er de komende jaren nodig om succesvol als commissaris een bijdrage te leveren aan de bedrijfsstrategie?
Hoe blijf je bij de les op het punt van nieuwe ontwikkelingen?

Rindert de Groot van Studio Zeitgeist verzorgt de (technische) productie en de online moderatie van het symposium.
28 juni 2021

Presentatie & uitreiking boek 'Meer Wel'

Nemo Amsterdam
Met 150 ideeën door 150 mensen om de publieke structuur van Nederland te verbeteren.

De eerste exemplaren van het boek ‘Meer Wel’ worden aangeboden aan vertegenwoordigers van de nieuwe generatie met o.a.. Werner Schouten (Jonge Klimaatbeweging), Laurens Dassen (Volt Nederland), Jeroen de Ridder (De jonge Akademie) en Marina Lacroix (De Nationale DenkTank).

Het boek bevat zestien hoofdstukken met bouwstenen voor een nieuwe inrichting van Nederland, die ook een nieuwe vorm van besturen veronderstelt gebaseerd op de menselijke maat, vertrouwen, betrokkenheid van de burger en open samenwerking.

Ruim 150 doeners, denkers en schrijvers afkomstig uit wetenschap, kunst, politiek, overheid en bedrijfsleven leggen in het boek hun ideeën rond de grote uitdagingen voor de toekomst ter discussie en inspiratie voor. Aan het boek is gewerkt door 16 teams van 5 tot 15 deelnemers aangevoerd door één of twee trekkers, die ieder een onderwerp in de vorm van een hoofdstuk voor hun rekening namen.

Het project ‘Meer Wel’, een initiatief van de vereniging De Publieke Zaak, is veel meer dan dit boek; het beoogt een brede discussie op gang te brengen over de herinrichting van onze maatschappelijke infrastructuur, inclusief de daarbij behorende instellingen. Het boek is vooral bedoeld als uitnodiging aan alle Nederlanders om zelf bij te dragen aan de vormgeving van een nieuw Nederland

Als u mee wilt doen via zoom en/of ons wilt helpen het boek en de beweging erachter te versterken geeft u dan op via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNgTiiKP-p0eICmNmmJYOEyb0NrMf9xWk0div3s8ZQ8z5A/viewform
01 juli 2021

BusySeasonTalks Seizoensfinale

Verkadefabriek
In de huiskamer van het BusySeasonTalks clubhuis gaan hosts Arif en Hakan op hun karakteristieke wijze in gesprek over de 'Future of Audit' met onder andere Marc Hogeboom. Daniëlle de Jongh en Farid Tabarki.
06 juli 2021

De Digitale Commissaris

Breukelen
Farid Tabarki verzorgt een deel @ elective ->

'Het belang van informatietechnologie is groot en de digitale transformatie die plaatsvindt maakt dat businessmodellen snel achterhaald kunnen zijn. Het is dan ook belangrijk dat commissarissen zich verdiepen in de (on)mogelijkheden van ICT en de impact die dat zou kunnen hebben op de organisaties waarop zij toezicht houden. In deze tweedaagse elective wordt ingegaan op de ontwikkelingen op dit terrein en hoe u daar in uw toezichthoudende rol rekening mee kunt houden. Na het volgen van deze elective weet u welke vragen te stellen aan het Bestuur en bent u een meer robuuste gesprekspartner om de continuïteit van de organisatie veilig te stellen.'