Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

van zorg naar leefgemeenschap; Studio Zeitgeist begeleidt strategietraject van Laverhof (zorgorganisatie voor ouderen)

Opdrachtgever: Laverhof
Sector: zorgorganisatie voor ouderen

Peter Beijers (Raad van Bestuur Laverhof) over onze samenwerking:

“In 2019 heeft Laverhof haar strategie “de kracht van het lokale” herijkt. Onder begeleiding van Studio Zeitgeist is een intensief traject met interne en externe stakeholders opgezet. Laverhof is, als organisatie voor ouderenzorg, van oudsher geworteld in het maatschappelijk middenveld. Kernvraag is de betekenis van het “einde van het midden” en de “vloeibare samenleving”, twee kernbegrippen uit de transformation playground, voor de toekomst.

Wat is de invloed van veranderende technologie en arbeidsmarkt? Hoe ziet de toekomst van de ouderenzorg eruit gezien de demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen? Wat doet dat met de verhouding tussen professionele inbreng en de eigen verantwoordelijkheid van (vitale) ouderen en (familie)zorgers? Welke nieuwe verbanden ontstaan er en wat betekent dat voor Laverhof?

Debatsessies intern en extern, verdiepingsslagen in socratische gesprekken en een slotmanifestatie vormden de kern van de aanpak. Prikkelende inleidingen over de vloeibare samenleving en de dynamische aanpak bieden inspiratie en energie.

De kern van de uitkomst: Laverhof in beweging van zorg naar leefgemeenschap.”

In het jaarverslag 2019 van Laverhof stonden we stil bij onze (zeer succesvolle) samenwerking 🤗