Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Een stap richting de adaptieve hogeschool; strategisch advies aan de Hogeschool Rotterdam

Een stap richting de adaptieve hogeschool; strategisch advies aan de Hogeschool Rotterdam.

  • Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
  • Sector: onderwijs

Logo Hogeschool Rotterdam

Samen met oud-minister Winnie Sorgdrager schreef Farid Tabarki het adviesrapport ‘De adaptieve hogeschool’. Met behulp van de Transformation Playground (doorklikken) schetsten ze een toekomst voor de Hogeschool Rotterdam. Op de achtergrond werkten studiogenoten mee aan het onderzoek en betrokken ze medewerkers van de Hogeschool. Het rapport werd begin juni gepresenteerd aan de opdrachtgever, HvR-collegevoorzitter Ron Bormans.

De vloeibare samenleving stelt hogescholen in Nederland voor ingewikkelde uitdagingen. Doordat het werkveld snel verandert, moeten hbo-opleidingen voor flexibele beroepen van de toekomst. Op dit moment zijn de opleidingen daar niet altijd even goed op ingericht. De studentenpopulatie wordt bovendien diverser en de instelling worstelt met rendementscijfers.

Sorgdrager en Tabarki kwamen met zeven sets aanbevelingen, gericht op een hogeschool die zich waar mogelijk decentraal organiseert en zo wendbaar kan inspelen op nieuwe uitdagingen. De aanbevelingen zijn door de Hogeschool direct opgepakt: zeven werkgroepen, waarmee Sorgdrager en Tabarki tijdens het proces al intensief hadden samenwerkt, zijn ermee aan de slag gegaan.

Het advies aan de Hogeschool Rotterdam is ‘one of a kind’: de auteurs hebben hun inzichten op maat gesneden voor een unieke onderwijsinstelling in een unieke stad. De aanpak is echter ook op andere contexten van toepassing. Een organisatie die van een ‘sense of excitement’ een ‘sense of urgency’ wil maken -écht aan de slag met de vloeibare samenleving- kan bij Studio Zeitgeist terecht.

Ron Bormans (voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam): “Externe adviseurs Winnie Sorgdrager en Farid Tabarki hebben ons verrijkt met aanvullende ideeën en opvattingen over de besturing en inrichting in het licht van de ontwikkelopgaven van onze hogeschool, verwoord in hun advies ‘Een adaptieve hogeschool’.”

Download hier het rapport.

Screenshot van de website van het WERKplan van de Hogeschool Rotterdam

Meer informatie?

Stuur een e-mail aan Rindert de Groot voor meer informatie.