Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Trendpaper Tempo-Team

Samen met Tempo-Team onderzochten we hoe bedrijven hun werkgeverschap het beste kunnen aansluiten bij de behoeften van millennials.

  • Opdrachtgever: TempoTeam
  • Sector: arbeidsmarkt

De millennial, er is al zoveel over geschreven. Toch is deze generatie voor veel werkgevers nog erg ongrijpbaar. Ze hebben een onconventionele kijk op de rol die hun werkgever speelt in hun carrière. Goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn voor hen niet per definitie leidend in hun keuze voor een werkgever. Werkgevers moeten complementair zijn aan de persoonlijke ontwikkeling van de millennial en moeten vooral betekenisvol ondernemen. De werkgevers die begrijpen hoe ze dit centraal kunnen stellen in hun werkgeverschap, houden talent langer binnenboord

Door de millennial als onderzoeks-onderwerp te nemen ontstaat de impressie dat de bevindingen generatie breed zijn. Ondanks dat in bepaalde mate bevindingen generatie brede behoeften zijn, houden we geen rekening met de verschillende leefstijlen en segmenten onder de millennials. Tempo-Team benaderde Studio Zeitgeist om vanuit een andere invalshoek de behoeften van millennials te onderzoeken. In opdracht van Tempo-Team onderzocht Studio Zeitgeist hoe de vloeibare samenleving de behoeften van millennials op de werkvloer beïnvloedt.  Hiervoor gebruikt Studio Zeitgeist het Transformation Playgroundmodel.

Dit model beschrijft zeven bewegingen die organisaties zich eigen moeten maken om zich aan te passen aan de vloeibare samenleving. In gesprek met millennials onderzochten we hoe zij deze zeven bewegingen ervaren. Aangevuld met literatuuronderzoek beschreven we onze bevindingen in de whitepaper ‘Talentzeeslag.. In woelige tijden talent vinden en behouden’.

 

Benieuwd naar de resultaten? Download dan de whitepaper via de website van Tempo-Team. Bent u geïnteresseerd in hoe Studio Zeitgeist u kan ondersteunen in het werven en behouden van talent? Neem dan contact op met één van onze millennials.