Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Liquid Leadership

Onze samenleving en organisaties zijn onderhevig aan verandering, steeds meer en steeds sneller. Onze samenleving wordt vloeibaar. In deze vloeibare samenleving is volgens de Pools-Britse filosoof en socioloog Zygmunt Bauman “onzekerheid de enige zekerheid en verandering de enige constante.” Dit vraagt om een nieuw handelingsperspectief voor individu en bedrijf.

Het vraagt echter ook om een nieuwe visie op leiderschap, want leiding geven in de liquid society vraagt om andere combinatie van vaardigheden en meer flexibiliteit dan in het verleden. Leiderschap in de vloeibare samenleving is vooral een vaardigheid binnen teams, waarbij mensen verschillende rollen aannemen en elkaar aanvullen. Van individuen vergt dat aanpassings- en inlevingsvermogen. Deze vorm van leiderschap komt niet in de plaats van gezag en bevoegdheden, maar vult deze juist aan. Als diverse teams een gezamenlijk doel nastreven en hun diversiteit optimaal willen benutten, is Liquid Leadership een vaak nog niet optimaal benutte bron.

Training Liquid Leadership

Op 20 en 27 juni organiseerden we een training voor professionals in het hogere management. Een onderdeel van de training is een game, die ontwikkeld is in samenwerking met spelontwikkelaar IJsfontein.

In twee dagdelen verkenden we de concepten en gevolgen van de vloeibare samenleving. Ook gingen we door middel van theorie en praktijkvoorbeelden aan de slag met leiderschap. Door de kleinschalige opzet was er ruimschoots de gelegenheid om eigen dilemma’s, voorbeelden en vragen in te brengen.

Download hier de pdf met meer informatie over de training.

Meer informatie?

Stuur een e-mail aan Rindert de Groot voor meer informatie.