Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Smelt

Op basis van ons onderzoek naar de vloeibare samenleving helpen we u een nieuwe strategie te ontwerpen of begeleiden we uw organisatie in een verandertraject. Met behulp van onze Organisation Transformation Playground definiëren we de organiserende principes voor uw organisatie in de vloeibare samenleving en helpen we u te navigeren in de snel veranderende wereld.

Toekomstbestendige strategieën ontwerpen

Een bedrijf dat sterk en toekomstbestendig wil zijn, heeft behoefte aan een strategie in lijn met de tijdsgeest. Zo blijven uw producten matchen aan de eisen van de klant, sluiten de diensten aan bij de wensen van de markt en blijft u als werkgever interessant voor nieuwe werknemers. Alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Aan de hand van onze ‘Transformation Playground’ verkennen we gezamenlijk de belangrijkste principes van de vloeibare samenleving. Op die manier krijgt uw organisatie of team een beter begrip van de hedendaagse ontwikkelingen op maatschappelijk en economisch gebied. Dit vormt voor ons het vertrekpunt om in co-creatie te werken aan uw op maat gemaakte en unieke nieuwe strategie.

Schaakbord en schaakstukken

Eerder hielpen wij bijvoorbeeld het UWV en de Hogeschool Rotterdam bij het ontwerpen van hun nieuwe strategie.

Verandertraject

Naast het ontwerpen van een nieuwe strategie helpen wij u ook bij de transformatie zelf.

Om als organisatie of team succesvol te zijn in de vloeibare samenleving is het zaak in beweging en flexibel te blijven. De omgeving waarin u opereert is namelijk ook permanent in beweging en de eerdere zekerheden worden steeds vaker onzeker. Deze dynamiek geeft ook nieuwe mogelijkheden. Wij helpen u deze te verkennen. Dit doen door met onze kennis en onze vaardigheden bijvoorbeeld uw werknemers te begeleiden en te trainen. Want aan de basis van ieder succesvolle organisatie staan namelijk krachtige en ondernemende individuen. Daarnaast werken wij samen met u aan een creëren van een innovatieve organisatiecultuur of werken we met u aan het aanpassen van uw organisatie inrichting aan de hand van onze ‘Transformation Playground’.

Twee personen die handen schudden

Dit deden we bijvoorbeeld eerder bij een fusie tussen de Colleges van Bestuur van Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool.