Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Debat: De stad is meervoud

Hoe maken we de kunst- en cultuur sector in Rotterdam inclusief? Daarover organiseert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur op dinsdag 28 mei een openbaar debat. Studiegenoot Farid Tabarki tekent voor de gespreksleiding en leidt het debat tussen praktijk en politiek in goede banen.

 

In het rapport de Stad is meervoud adviseert de RRKC de gemeente, de cultuursector en individuele instellingen om werk te maken van inclusiviteit en zet zij uiteen welke kansen dat biedt voor de sector en de stad. Wethouder Saïd Kasmi heeft laten weten de komende jaren te willen komen tot een inclusiviteitspact en kennisuitwisseling van instellingen onderling. Hij zal op 28 mei een reactie geven op de aanbevelingen uit het rapport.

Rotterdam is een stad met 170 verschillende nationaliteiten. Toch is de cultuursector te weinig een afspiegeling van de Rotterdamse bevolking. De gesubsidieerde instellingen blijven grotendeels eurocentrisch en traditioneel in vergelijking tot het informele veld dat cultureel diverser en inclusiever is. Tussen deze twee circuits is weinig uitwisseling en doorstroom. In een meer inclusieve cultuursector kan nieuw talent zich beter ontwikkelen en een praktijk opbouwen in Rotterdam. Lees meer

 

 

 

Dit is misschien ook interessant

Amsterdam Law Hub Podcast

03 08 2020

De wereld van morgen

09 07 2022

Over de grondbeginselen der innovatie @ WNL op Zondag

18 09 2023