Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

De wereld van morgen

Hoe ontwikkel je als organisatie een strategie die toekomstbestendig is en rekening houdt met de wereld van overmorgen? Dat dit geen gemakkelijke opgave is, blijkt uit onze gesprekken met leidinggevenden en beleidsmakers. Wij zien ze twijfelen in de geloofwaardigheid van een meerjarenplan met prognoses en voorspellingen over een tijdsperiode van vijf jaar. Deze prognoses en voorspellingen komen vaak niet uit doordat we niet voorzien welke toekomstige ontwikkelingen onze organisaties en sectoren beïnvloeden. Toch willen leidinggevenden en beleidsmakers deze onzekere factor in hun beleid verkleinen. Wij, van Studio Zeitgeist, hebben een aantal diensten in ons porfolio om deze onzekerheid te verkleinen en meer grip te krijgen op toekomstbestendig beleid.

Forecasting: voorbereiden op de wereld van morgen

Om de onzekere factor in beleid te verkleinen maakt u een forecast van de toekomst van uw organisatie en sector. Deze forecast stelt u in staat om meer controle te hebben over complexe uitdagingen en trends. In de praktijk werkt het net anders omdat een forecast geen rekening houdt met toekomstige veranderingen die u nu niet kunt overzien. Vaak is een forecast gebaseerd op een Probable Future of een Plausible Future. Ondanks dat het goede pogingen zijn, zijn deze twee forecasts niet wenselijk. Ze houden te weinig rekening met hoe onvoorziene ontwikkelingen een forecast kunnen beïnvloeden.

Man en vrouw in gesprek in professionele omgeving

Probable & Plausible Futures

De Probable forecast is een toekomstbeeld dat ontwikkeld wordt op basis van de kennis van vandaag en gister. De Plausible forecast is een toekomstbeeld dat ontwikkeld wordt op basis van wat de verwachting is hoe hedendaagse trends de wereld van morgen beïnvloeden. Beide forecasts hebben één eigenschap gemeen: ze stellen bedrijven niet in staat om pro-actief in te spelen op verandering. Met andere woorden, de strategie van hoe bedrijven omgaan met verandering is inbound: externe veranderingen zijn dominant ten opzichte van het beleid dat een bedrijf voert.

Preferable futures

Er is echter een derde manier van forecasting waarin beleidsmakers en leidinggevenden een Preferable Future als uitgangspunt nemen. Een Preferable Future Forecast is een gewenst toekomstbeeld dat beleidsmakers ontwikkelen op basis van verschillende toekomstscenario’s. Dit stelt bedrijven in staat om beleid te ontwikkelen waardoor zij wel pro-actief kunnen inspelen op verandering. Deze strategie is outbound: het beleid is dominant ten opzichte van hoe bedrijven met externe veranderingen omgaan.

De Backcasting methodiek

Om een outboundstrategie tastbaar te maken is de methodiek Backcasting ontwikkeld. Dit stelt leidinggevenden, beleidsmakers en innovatieteams in staat om gestructureerd gewenste toekomstscenario’s te ontwikkelen, verkennen, realiseren en aanpassen. De methodiek geeft inzicht in de haalbaarheid van een gewenst toekomstscenario, de belangen en behoeften van betrokken stakeholders bij dit toekomstscenario en welke stappen u moet zetten om de gewenste toekomst te realiseren. Snelle leercycli, een hands-on aanpak en continue verbetering door te leren hoe veranderingen uw beleid beïnvloeden staan centraal in Backcasting.

Persoon kijkt op smartphone tijdens business meeting

Waarom backcasting

De focus op morgen vertroebelt nogal door dagelijkse urgenties. En als u al wel in uw beleid en strategie rekening houdt met de wereld van morgen is het de vraag hoe u dat doet. Op basis van welke output en welk doel maakt u prognoses en voorspellingen die uw organisatie voorbereiden op morgen? Als u dit doet op een manier waarin de gegevens van vandaag en gister leidend zijn kunt u zich afvragen wat de voorspellende waarde ervan is. In plaats daarvan bereidt u uw organisatie effectiever voor op de wereld van morgen door antwoord te geven op hoe de gewenste toekomst van uw organisatie eruit moet zien. Backcasting biedt daarvoor het juiste denkkader.


Wilt u meer weten over de methodiek Backcasting? Neem dan contact via farid@studiozeitgeist.eu met ons op en dan sturen we een document met meer informatie.

Lees hier hoe we Backcasting toepasten bij de Randstadgroep.

Dit is misschien ook interessant

Blade Runner (1982) had scherpe voorspellingen

08 11 2019

Power to the Planet! Ontwerp je eigen revolutie van 11 t/m 13 november

07 10 2021

Lean

15 06 2018