Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Van schaarste naar overvloed

We leven in een wereld van potentiële overvloed aan energie, informatie en meer.

Niet iedere burger merkt het, maar we leven in een wereld van potentieel overvloed. Het vermogen om te voorzien in onze basisbehoeften is de laatste decennia toegenomen, althans voor de meest rijke delen van de wereld. De kost van voedsel is dramatisch afgenomen, en ook de kost van communicatie is op exponentiële wijze gedaald. Bovendien zal onze energie in toenemende mate afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind.

Toch is de verspreiding van deze middelen erg ongelijk, en dat op mondiaal als nationaal vlak. Hoewel er genoeg voedsel is op aarde om iedereen te voeden, leiden er evenveel mensen aan hongersnood als obesitas. Die ongelijkheid geldt ook voor de verspreiding van informatie. Door de informatiekloof hebben mensen slechts een beperkte toegang tot het internet. In het noordelijk halfrond wordt de beschikbaarheid van data, informatie en kennis als vanzelfsprekend beschouwd.

Tot slot is er nog een ongelijkheid: energie. Ons huidig economisch systeem is afhankelijk van niet-hernieuwbare en eindige energiebronnen, zoals steenkool en olie. In de volgende decennia zal de wereldeconomie op dat vlak een transitie moeten doormaken, naar duurzaamheid en autarkie.

De vijftienjarige Jake Andraka ontwikkelde een methode om vroege stadia van kanker te markeren. En dat tegen een fractie van de kost van bestaande methoden. Hij raadde Google, Wikipedia en Youtube aan zijn werkwijze toe te passen. Door zijn ontdekking om te vormen in een start-up, bewijst hij dat informatie en kansen beschikbaar zijn voor iedereen.

Informatie en de Wet van Moore

Informatie- en communicatietechnologie onderbouwen de snelle expansie waarmee diensten en producten onze economie en levens ontwrichten. Voor informatietechnologie geldt de Wet van Moore: de rekenkracht van onze technologie wordt iedere twee jaar dubbel zo krachtig. Dat terwijl de prijs constant blijft. Deze trend heeft enorme gevolgen voor verschillende industrieën, aangezien de meeste vormen van dienstgerichte technologie digitaal zijn.

Daarom zal de exponentiële groei van data de komende jaren alleen maar versnellen. Dat terwijl netwerken meer heterogeen worden. In het ‘internet der dingen’ zijn niet alleen miljoenen mensen online, maar ook miljoenen apparaten. Samen produceren ze een onnoemelijke hoeveelheid data.

De Amerikaanse krant The Washington Post lanceerde het Washington Post Talent Network. Een algoritme creëert een netwerk waarin redacteuren de juiste schrijvers kunnen vinden voor de juiste gelegenheid.

Ook algoritmen worden steeds sterker. Wanneer we deze algoritmen loslaten op die enorme berg data, kunnen we potentieel onbewuste kennis blootleggen, en zo tot expliciete kennis omvormen. Voor organisaties is het dus een must om systemen te ontwikkelen waarmee ze kennis kunnen verzamelen en verwerken. Big data is immers van toepassing voor alle industrieën. Hoe organisaties deze trends kunnen voorspellen, toonden we aan bij Randstad Groep.

Naarmate data en informatie democratisch wordt, zullen er ethische en juridische kwesties opduiken. Een van die kwesties is de ongelijke verdeling van data. In principe kan iedereen met de juiste vaardigheden informatie en data gebruiken. Maar door de informatiekloof tussen arm en rijk, kunnen we de informatie-economie nauwelijks inclusief noemen. Een tweede kwestie is de regulering en veiligheid van data. Bedrijven willen immers hun gegevens beschermen. Individuen staan dan weer op hun privacy. En hoe zit het met intellectuele eigendom, waarvan de wetgeving dateert uit de 20e eeuw? Dat allemaal zijn interessante uitdagingen.

Van statisch naar dynamisch

Door de overvloed aan informatie en kennis neemt de nood aan realtime communicatie toe. We hebben geen tussenpersoon meer nodig. We kunnen ongestoord met elkaar praten, vaak via socialmediaplatformen. Deze nieuwe realiteit moeten organisaties op twee manieren implementeren. Ten eerste moet communicatie snel verlopen. Ten tweede moeten organisaties het potentieel gebruiken om accurate en realtime informatie te creëren, uit een overvloed aan data.

Wanneer een klant naar de KLM tweet, krijgt die gegarandeerd een reactie binnen de 40 minuten. Zo komt het bedrijft tegemoet in de nood aan realtime communicatie.

Grids of abundance

Econoom Jeremy Rifkin schetst in zijn werk ‘The Zero Marginal Cost Society’ een toekomst met overvloed voor zowel informatie als energie. Hoe ziet twee gelijkenissen in de ontwikkeling van het internet en energie. Ten eerste toont de ontwikkeling van duurzame energiebronnen een exponentiële groei. Denk maar aan zonne- en windenergie, geothermie, biomassa en water. Ten tweede zijn de kosten om die energie te verspreiden, verwaarloosbaar.

Volgens Rifkin zullen internet en energie met elkaar versmelten tot een energie-internet. De manier waarop ze energie genereren en verdelen zal drastisch veranderen.

HEAT is een computergestuurde tool die verschillende stakeholders toelaat om het warmtenet te verkennen, simuleren, visualiseren en discussiëren.

Rifkin identificeert ook de dalende trend van marginale kosten. Door voortdurende innovatie is deze bijna nul. Dat betekent dat het fundering van het kapitalisme ondergraven wordt. In industrieën zoals entertainment, publicaties en communicatie zijn traditionele winstmodellen al onderuit gegaan. Deze trend zal zich alleen maar voortzetten. Prosumenten zullen wereldwijd netwerken opzetten waarin groene energie en goederen gedeeld worden. En dat alles terwijl de marginale kosten 0 bedragen. Dit zal een economisch systeem inluiden waarin alles gratis is.

Lessen voor de toekomst

> In een wereld van overvloed hebben we een andere manier van denken nodig. Organisaties moeten zich afvragen hoe ze impliciete kennis kunnen omvormen tot expliciete kennis.

> Organisaties moeten bedenken hoe ze van statisch naar dynamisch kunnen bewegingen wat betreft informatie en kennis.

> De creatie van infrastructuur die toestaat om mensen zelfvoorzienend te laten worden.


Meer lezen? Download dan onze whitepaper The Transformation Playground. Benieuwd wat Studio Zeitgeist voor jouw organisatie kan betekenen? Check dan snel onze diensten, wie weet spreken we elkaar snel!