Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Van gesloten naar open

Innovatie, eigendom en bedrijfsstrategie moeten open zijn.

In een samenleving die voortdurend verandert, moeten organisaties zich openstellen. Gesloten strategieën worden immers steeds minder effectief. Je opent toch ook het raam wanneer je frisse lucht wilt? Alleen is dit idee beangstigend voor leiders van organisaties. De wereld kijkt immers naar binnen.

Veel bedrijven hebben al met succes een open strategie toegepast. Zo kan iedereen artikelen op Wikipedia lezen, maar ook schrijven of aanpassen. En Android is een van de standaardbesturingssystemen voor smartphones. Tot slot is PLOS ONE een succesvol academisch tijdschrift dat toegankelijk is voor iedereen.

Foto van Tesla auto

Tesla maakte zijn patenten beschikbaar voor alle spelers in de waardeketen, om zo de ontwikkeling van duurzaam transport te versnellen. Op die manier volgt de auto-industrie het door de technologie-industrie gebaande pad.

Een open strategie betekent dat een organisatie haar deuren moet openen. En niet alleen letterlijk. In hedendaagse organisaties is er geen plaats meer voor geheimen. Kijk maar naar recente ontwikkelingen in software development en 3D-printen. Wanneer we regels omtrent copyrights en patenten versoepelen, worden producten beter en het productieproces korter. Bovendien versnelt zo het tempo van innovatie. Dit thema kwam ook aan bod tijdens onze workshop voor het innovatieteam van Randstad Groep.

Radicaal open strategieën

Het verbaast misschien niet dat open organisatiestrategieën het eerst door technologiebedrijven werden toegepast. Computerwetenschapper Eric Raymond schreef er een monumentaal essay over: ‘The Cathedral and the Bazar’. In dit essay beschrijft Raymond een nieuw model om software te ontwikkelen. Niet langer op een besloten manier (the cathedral), maar via samenwerking en transparantie (the bazar). Hoe werkt het? Een kleine groep softwareontwikkelaars coördineert het project. Tegelijk hebben andere ontwikkelaars toegang tot alle data. Bovendien kunnen ze naar eigen inzicht aanpassingen uitvoeren. Tot slot wordt die open-sourcesoftware gratis verdeeld. Raymonds model, dat onder andere gebruikt wordt voor Linux, vereist de motivatie om samen te werken van alle professionals die betrokken zijn.

Foto van servers in datacenter

De PC-revolutie zorgde voor de geboorte van de open-sourcebeweging. Zo creëerde pionier Linus Torvalds het besturingssysteem Linux. Aangezien 78% van de bedrijven een vorm van open-sourcesoftware gebruiken, kunnen we dit amper een niche noemen.

Een vergelijkbaar concept is commons. De term wordt vooral gebruikt wanneer het gaat over toegang. Maar onvermijdelijk gaat het ook over de verantwoordelijkheid van gebruikers. Creative commons verwijst specifiek naar tekst en afbeeldingen, die gratis toegankelijk zijn. Maar het concept commons kent bredere toepassingen: het produceren op een transparante, democratische en duurzame manier. Bovendien is het doel om intellectuele eigendom, standaarden en werkmethoden te delen met het publiek.

Platformen en samenwerking

Openheid komt in verschillende gradaties: producten hoeven helemaal niet gratis te zijn om ‘open’ te zijn. Kijk maar naar Youtube of Spotify. Deze krachtige platformen delen video en muziek met het brede publiek. Toch is de kost om al deze content te verspreiden minimaal, zeker in vergelijking met de prijs van cd’s en dvd’s.

Screenshot van Steam Store

Valve Corporation maakte zelf videogames, tot het Steam lanceerde. Dit digitaal distributieplatform laat gameontwikkelaars onafhankelijk hun games publiceren. Eens een game klaar is, kan het op grote schaal verspreid worden tegen relatief lage kosten.

Een model waarin platformen en standaardisatie worden toegepast is een co-marketingstrategie. Deze strategie laat externe partijen toe om hun hulpmiddelen te gebruiken, maar binnen de beperkingen die de organisatie zelf stelt.

Openheid als innovatiestrategie

Het openen van voorheen gesloten R&D-afdelingen kan helpen om uw organisatie weer competitief te maken. Henry Chesbrough, executive director van het Garwood Centre for Corporate Innovation, noemt drie redenen: kapitaal wordt meer toegankelijk, door de instroom van venture capitalists. Ten tweede: er zijn meer externe mogelijkheden om ideeën en concepten te testen. Ten derde: via externe partijen kan je meer nieuwe ideeën testen. Innovatie vindt namelijk het best plaats in een netwerk van ondernemingen.

PatientsLikeMe

Github en PatientsLikeMe zijn collaboratieve gemeenschappen.

Deze samenwerkingen kunnen gevormd worden om strategische redenen, om transactiekosten te verminderen of om het leren te verbeteren. Twee omgevingen lijken vooral ideaal voor externe innovatie: gemeenschappen waar collaboratie centraal staat en competitieve markten. In gemeenschappen hebben mensen een interne drive om kennis te delen en te participeren. In competitieve markten hebben mensen externe redenen: actoren wedijveren tegen elkaar.

Lessen voor de toekomst

Het organiserende principe ‘van gesloten naar open’ leert ons dat organisaties zich niet langer kunnen afschermen. Ze moeten zich open stellen en de buitenwereld binnen laten. Hierdoor zullen ze deelnemen aan de transformatie, in plaats van er slachtoffer van zijn.

1. Organisaties moeten zoeken naar kansen die openheid voor hulpbronnen en het gebruik van platformen combineren.
2. Er bestaat geen vaste blauwdruk voor een succesvol platform.
3. Omdat innovatie steeds op een sneller tempo plaatsvindt, moeten de processen erachter zich wel openstellen.


Meer lezen? Download dan onze whitepaper The Transformation Playground. Benieuwd wat Studio Zeitgeist voor jouw organisatie kan betekenen? Check dan snel onze diensten, wie weet spreken we elkaar snel!