Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Liquid Leadership

Onze samenleving en organisaties zijn onderhevig aan verandering, steeds meer en steeds sneller. Onze samenleving wordt vloeibaar. In deze vloeibare samenleving is volgens de Pools-Britse filosoof en socioloog Zygmunt Bauman “onzekerheid de enige zekerheid en verandering de enige constante.” Dit vraagt om een nieuw handelingsperspectief voor individu en bedrijf.

Het vraagt echter ook om een nieuwe visie op leiderschap, want leiding geven in de liquid society vraagt om andere combinatie van vaardigheden en meer flexibiliteit dan in het verleden. Leiderschap in de vloeibare samenleving is vooral een vaardigheid binnen teams, waarbij mensen verschillende rollen aannemen en elkaar aanvullen. Van individuen vergt dat aanpassings- en inlevingsvermogen. Deze vorm van leiderschap komt niet in de plaats van gezag en bevoegdheden, maar vult deze juist aan. Als diverse teams een gezamenlijk doel nastreven en hun diversiteit optimaal willen benutten, is Liquid Leadership een vaak nog niet optimaal benutte bron.

Momenteel doen we nog volop onderzoek naar dit thema. Binnenkort publiceren we hier onze inzichten. Wil je nu al weten wat de Transformation Playground voor jou als individu kan betekenen? Stuur dan een e-mail naar farid@studiozeitgeist.eu voor meer informatie.

Meer lezen over ons onderzoek? Lees dan hier alles over de Transformation Playground.