Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Music Moves vernieuwt vrijwillige inzet

Dinsdag 27 augustus was de grote dag van het project Music Moves: honderden pas aangekomen HvA-studenten gingen vrijwillig aan de slag met kwetsbare groepen.

De ‘social coaches’, een groep jongeren die hiervoor speciaal zijn opgeleid tijdens een intensieve training, organiseerden in totaal 20 vrijwilligersactiviteiten. Veel van die activiteiten hadden muziek als thema: er was een disco voor doven, een karaoke voor ouderen en een open podium bij de Muziekschool. De vrijwilligersdag begon met een wervelende opening in de Tolhuistuin; daarna verspreidden de vrijwilligers zich over de stad. De dag eindigde met een feest en prijsuitreiking.

Studio Zeitgeist is bij Music Moves betrokken als onderzoekspartner. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting 10,000 HOURS, de Hogeschool van Amsterdam, Deedmob en Breekjaar.

Een goed museum sluit naadloos aan op ontwikkelingen in de maatschappij. Voor musea die hun wortels hebben in het koloniale verleden van Nederland geldt dat al helemaal. Daarom hebben de vier musea die samenwerken onder de naam Nationaal Museum van Wereldculturen (het Tropenmuseum (Amsterdam), Museum voor Volkenkunde (Leiden), Afrika Museum (Berg en Dal) en Wereldmuseum (Rotterdam) Studio Zeitgeist gevraagd deze gezamenlijke missie verder uit te diepen.

In een aantal intensieve strategiesessies brengen we met behulp van onze Transformation Playground in kaart hoe de vier musea succesvol met de tijdgeest omgaan en welke keuzes ze nog moeten maken. Na de zomer zal dit leiden tot een publicatie. Rindert de Groot en Farid Tabarki van Studio Zeitgeist trekken bij deze opdracht gezamenlijk op.

Sinds de introductie van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in 2015 en gemeentes lokaal verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de zorg, staat de zorg in de wijk op zijn kop. Was de strategie de laatste jaren om in ’netwerken’ aan de slag te gaan, nu is het volgens de gemeente Amsterdam tijd voor ’structuur’. Sociale wijkteams worden volgens de plannen verantwoordelijk voor alle professionele ondersteuning op het gebied van zorg, opvoeding, activering en ondersteuning.

In de wijken is veel meer aan de hand: vrijwilligers en organisaties zorgen voor een sociale basis. Hoe behouden we in de nieuwe wijkteams de verbindingen die de afgelopen jaren zijn opgebouwd? Welke attitudes zijn nodig bij professionals, vrijwilligers en initiatiefnemers in de buurt? En wie heeft daarin welke verantwoordelijkheid?

Onder leiding van studiogenoot Rindert de Groot gaan professionals, betrokkenen en geïnteresseerden op 27 juni met elkaar in gesprek. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Kennisnetwerk Amsterdam, een netwerk van partijen die actief zijn op de werkvloer van Amsterdam. Meld je aan!