Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Drijft Amsterdam de formele en informele zorg uit elkaar?

Sinds de introductie van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in 2015 en gemeentes lokaal verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de zorg, staat de zorg in de wijk op zijn kop. Was de strategie de laatste jaren om in ’netwerken’ aan de slag te gaan, nu is het volgens de gemeente Amsterdam tijd voor ’structuur’. Sociale wijkteams worden volgens de plannen verantwoordelijk voor alle professionele ondersteuning op het gebied van zorg, opvoeding, activering en ondersteuning.

In de wijken is veel meer aan de hand: vrijwilligers en organisaties zorgen voor een sociale basis. Hoe behouden we in de nieuwe wijkteams de verbindingen die de afgelopen jaren zijn opgebouwd? Welke attitudes zijn nodig bij professionals, vrijwilligers en initiatiefnemers in de buurt? En wie heeft daarin welke verantwoordelijkheid?

Onder leiding van studiogenoot Rindert de Groot gaan professionals, betrokkenen en geïnteresseerden op 27 juni met elkaar in gesprek. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Kennisnetwerk Amsterdam, een netwerk van partijen die actief zijn op de werkvloer van Amsterdam. Meld je aan!

Dit is misschien ook interessant

Openbaar college op 12 november 2018: vormen van ondernemerschap

31 10 2018

Farid Tabarki @ WNL op Zondag over de drie meest innovatieve "sectoren" ter wereld

29 03 2021

De spelende mens

25 07 2018