Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

NHL Stenden Hogeschool

In het academiejaar 2014-2015 hebben we advies gegeven voor de fusie van de CVB Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool. Onze rol was om studenten te laten participeren in het fusieproces. Daarom organiseerden we bijeenkomsten en creëerden we een studententeam van studenten van beide scholen. De content die wij leverden was het startpunt voor een gesprek tussen de hogescholen.

Meer informatie?

Stuur een e-mail aan Farid Tabarki voor meer informatie.