Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

De weg naar een prettig werkklimaat @ Hogeschool Rotterdam

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
Sector: Hoger Onderwijs

Decentralisatie is een leidend principe in de hogeschool. De hogeschool benadert decentraliseren als een proces waarbij men met elkaar stap voor stap leert wat het werkelijk betekent en hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. Tijdens de online conferentie ‘De weg naar een prettig werkklimaat’ werd aandacht besteed aan wat dit betekent voor de bijbehorende cultuurtransitie.

Studio Zeitgeist verzorgde niet alleen zowel de inhoudelijke als de technische productie van de conferentie maar organiseerde in de weken vooruitlopend op de conferentie zowel via het intranet als via on- en offline sessies de betrokkenheid van medewerkers.

Naast een aantal sokratische gesprekken ging het om een workshop ‘interview to the double’ en werden de wekelijks op het intranet geplaatste (en door Studio Zeitgeist geproduceerde) videofragmenten gecombineerd met polls.