Selecteer hier de onderwerpen en thema's die je interesseren:

Beelden die begeesteren

Als voorbereiding op ‘Samen ideeën geven’ op 7 juni 2022 vragen we jou als ideemaker om een beeld (of een serie van twee of drie beelden) in te sturen. We willen ze ten eerste graag gebruiken als startpunt van gesprekken in groepjes van twee of drie deelnemers. Ten tweede gebruiken we ze graag als inspiratiebron voor de groep als geheel. Om dat laatste mogelijk te maken, verzoeken we je om samen met het beeld een korte toelichting in te sturen, alsof het om een informatiebordje in het museum gaat.

Heb je meerdere leuke beelden? Dat mag ook: dan stuur je een serie van 2 of 3 beelden in. Daarbij vragen we je de beelden apart toe te lichten en kun je ook een rode draad benoemen.

Extra bronnen zijn welkom, bijvoorbeeld een video- of muziekfragment, als aanvulling op je beeld(en) met tekst. Licht een extra inzending toe op het formulier.

Op deze plek kun je bestanden uploaden en toelichten. E-mail Pauline als je vragen hebt.

Medium

Elk beeld is goed, zo lang het in voldoende hoge resolutie op A4 uitgeprint kan worden. Met een eigen foto op de maximale resolutie van je smartphone zit je altijd goed. Een foto of andere afbeelding die je op internet vindt, mag ook. Het beeld hoeft dus ook niet door jou gemaakt te zijn. Wat copyright betreft: we gebruiken het beeld alleen in het kader van de bijeenkomst op 7 juni.

Onderwerp

De onderwerpkeuze is geheel vrij. Lever één beeld in (of een serie van twee of drie) met een boodschap die je zelf van belang vindt, en waarvan je inschat dat deze op belangstelling van je mede-ideemakers kan wekken.

De beelden mogen een link hebben met de domeinen van ELJA Foundation: dans, muziek en beeldende kunst. Maar dat is zeker niet verplicht!

Beelden kunnen bijvoorbeeld een voorbeeld geven die een sterke emotie oproepen (bij jou en/of in het algemeen) zijn interessant. Dat geldt ook voor gevoelens met een negatieve lading, zolang een empathische toehoorder er iets mee kan (liever melancholiek dan wanhoop). Beelden mogen ook zeker in beeld brengen wat er niet is, waarbij uiteraard de toelichting essentieel is.

On-line indienen

Bij het indienen van het beeld of de serie krijg je een invulformulier te zien. Alleen de velden voor jouw naam, de titel of tag en de toelichting zijn verplicht. Upload de beelden in een hoge resolutie, maar wel met compressie. Idealiter is een foto met de verhoudingen van een A4 tussen 4 en 12 MB.

Je kunt tot en met 2 juni wijzigingen aanbrengen door je beeld(en) opnieuw in te sturen. We gebruiken de meest recente versie. Let op: dien elke keer alle informatie en bestanden compleet in.

We drukken de beelden op papier af op A4-formaat (eventueel bijgesneden) met de toelichting op de achterkant of op een aparte kaart. Het beeld blijft volledig zichtbaar.

Je kunt je inzending updaten tot en met donderdagmiddag 2 juni. Bij elke update ontvangen we graag een volledig ingevuld formulier (eenvoudig of uitgebreid) met alle bestanden.

Bij het formulier vind je nadere toelichting.

Extra bestanden

Je kunt ook extra bronnen insturen, bijvoorbeeld een video- of muziekfragment, als aanvulling op je beeld(en) met tekst. Licht een extra inzending toe op het formulier.